การเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กก็เหมือนกับการเรียกใช้พีชทรี … ยิ่งยากเท่านั้น

การเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กก็เหมือนกับการเรียกใช้พีชทรี … ยิ่งยากเท่านั้น การเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กก็แค่

Continue reading »

วิธีการจัดการกับข้อพิพาทของลูกค้าโดยไม่สูญเสียลูกค้าหรือให้ไปเก็บ

วิธีการจัดการกับข้อพิพาทของลูกค้าโดยไม่สูญเสียลูกค้าหรือให้ไปเก็บ เมื่อคุณเป็นลูกค้าจะสะดวกในการหมกมุ่นกับความเก่าแก่ “ลูกค้าเสมอมา” ในอุดมคติ

Continue reading »
1 20 21 22 23 24 43