Magic ย้ายไปอยู่ในธุรกิจ

ก่อนที่เราจะเข้าสู่ “Magic Move” เราต้องรับทราบเป็นครั้งแรกว่าในฐานะผู้ประกอบการคุณควรมุ่งมั่นที่จะทำงานในธุรกิจของคุณมากกว่าที่จะทำในธุรกิจของคุณ

Continue reading »

เครือข่ายทางธุรกิจ วิธีการเชื่อมต่อกับคนที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายทางธุรกิจและการรับจดทะเบียนบริษัทเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่ทำกำไรได้โดยการติดต่อกับนักธุรกิจที่มีใจเดียวกัน เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ บริษัท ต่างๆสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจใหม่

Continue reading »
1 24 25 26 27 28 31