ธุรกิจโลกาภิวัตน์

อย่างไรก็ตามด้านศัตรูสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจน ในขณะที่นายจ้างและธุรกิจต่างฉลองพนักงานโลกาภิวัตน์ทางธุรกิจ (โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว) ไม่ค่อยพอใจกับปรากฏการณ์นี้มากนัก เพื่อค้นหาการประนีประนอมเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจหลักการสำคัญและแรงผลักดันในการพัฒนาธุรกิจทั่วโลก สำหรับมุมมองโลกาภิวัตน์ของนายจ้างในธุรกิจมีข้อได้เปรียบมากมาย ครั้งแรกที่ธุรกิจสามารถขยายพื้นที่การค้าของพวกเขาทั่วโลก แน่นอนมันจะเพิ่มผลกำไรและหลากสี ประการที่สองโลกาภิวัตน์ให้โอกาสในการลดต้นทุนแรงงานและต้นทุนการผลิต ทุกวันนี้ธุรกิจ

Continue reading »
1 2 3 32