Marketing Strategy and Core Objectives of Product words cloud

สิบวิธีสนุกเพื่อทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นการนำเสนอใด ๆ

สิบวิธีสนุกเพื่อทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นการนำเสนอใด ๆ พวกเราส่วนใหญ่จะยอมรับว่าการมีอารมณ์ขันในชีวิตของเรา เพิ่มความสามัคคีสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและ

Continue reading »
krungsri-guru-investments-20July2558

งานไม่ใช่งาน

งานไม่ใช่งาน มันเกิดขึ้นในวันจันทร์เท่านั้น บางครั้งฉันก็หนีพิธีกรรมที่ไม่พึงประสงค์ แต่บ่อยกว่านั้นก่อนขึ้นเครื่องฉันก็โยนเข้าไปในห้องผู้หญิงของสถานีรถไฟ

Continue reading »
krungsri-guru-investments-20July2558

การสื่อสารกับกรณีศึกษา

การสื่อสารกับกรณีศึกษา ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนร่วมงานสองคนและฉันได้พูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดธุรกิจใหม่ แต่เรามีปัญหาในการแสดงว่าธุรกิจใหม่นี้จะให้คุณค่า และจากการอภิปรายของเราทำให้เกิดความคิดในการเขียนกรณีศึกษา หากคุณไม่คุ้นเคยกับพวกเขากรณีศึกษาเป็นประวัติศาสตร์ของการริเริ่มทางธุรกิจ พวกเขาเป็นเหมือนบทความ

Continue reading »
1 2 3 31